KONTAKT
PRIAMO NA AUTOROV TEJTO UČEBNICE


  Odkaz na: | Kontaktný formulár |

Ak máte akékoľvek otázky k učebnici Informatika s Tomíkom, kliknite vyššie na odkaz na formulár, cez ktorý môžete smerovať odkaz priamo na autorov tejto učebnice. Radi Vám zodpovedajú akékoľvek otázky. Zároveň privítajú aj váše názory, postrehy a skúsenosti z výučby pomocou tejto učebnice.

 
ODKAZ AUTOROV
PÁR SLOV OD AUTOROV TEJTO UČEBNICE
 

LORD YASHIK [Pavol LAUKO]
 • 1995 Freelancer / CGI / animátor
 • 1998 Pedagogická fakulta Ružomberok
 • 2002 Slovenská škola počítačovej grafiky
 • 2009 post-Produkcia, Réžia
 » viac informácií: http://about.yashik.sk

"Už ako 9 ročný som sa chcel stať učiteľom. Verím v to, že ak je daný proces výučby správny, dokažete tak vzbudiť záujem aj u študentov, ktorým informatika nie je veľmi blízka, alebo majú vačší problém pri pochopení technických záležitostí."

"Vidieť pracovať žiakov s touto učebnicou na vyučovacej hodine a cítit ich úprimné nadšenie a radosť z výučby je pre mňa tou najväčšou odmenou, akú si len možem priať."

"Želám Vám, aby Vaše učenie bolo jednoduché ale aj zabavné. Veľa úspešne vyriešených úloh, množstvo nových skúseností a poznatkov, ktoré verím, že s radosťou využijete v praxi."


 
 
 

Marek Tomusko

Keď som pred niekoľkými rokmi prvý krát začal vyučovať informatiku, nenašiel som učebné materiály, ktoré by boli podľa môjho názoru vhodné pre mňa a mojich žiakov. Chcel som, aby moje hodiny boli niečim výnimočné, aby som si získal každého žiaka tým, ako učím. Chcel som, aby preberané učivo zvládol úplne každý a to ľahkou, nenásilnou a hravou formou. A tak som si na každú vyučovaciu hodinu robil niekoľkohodinové prípravy, ktoré som neustále prerábal a zdokonaľoval na základe osobných skúseností z výučby.

Neskôr sa tieto materiály osvečili nielen mne ale aj iným na základných či stredných školách, ako aj na rôznych počítačových kurzoch. Keďže mnohým sa môj spôsob výučby páčil a mali veľký záujem o tieto materiály, vznikla tu myšlienka poskytnúť tieto materiály jednoduchou formou všetkým, ktorý budu mať o ne záujem. A tak vznikla učebnica "Informatika s Tomíkom".

Verím, že tieto materiály dnes ocení mnoho žiakov a mnoho učiteľov a že hodiny spolu s touto učebnicou budú pestré, pútavé a svojim spôsobom výučby jedinečné.