O UČEBNICI ITsT
PRE KOHO JE KNIHA URČENÁ

  Informatika s Tomíkom je prvá slovenská interaktívna učebnica určená nielen pre 1. a 2. stupeň základných škôl ale aj pre všetkých tých, ktorí sa chcú hravou a zábavnou formou naučiť pracovať s počítačom.

  Je zhrnutím dlhoročných vedomostí a skúseností z oblasti výučby informatiky na 1. a 2. stupni ZŠ. Materiály z tejto učebnice sa výborne osvedčili aj pri výučbe dospelých na počítačových kurzoch. Je vhodná aj pre samoukov, ktorým časovo nevyhovujú počítačové kurzy. O učiteľa sa obávať nemusíte, pretože práve hlavná postava "Tomík" vám preberané učivo dokonale vysvetlí ako ten najlepší učiteľ, pre ktorého sa stal vyučovaný predmet nielen prácou ale aj vášňou, pre ktorú je nesmierne zanietený. A presne taký Tomík je.

  Učebnica je výbornou pomôckou pre žiaka. V kombinácii s pracovným zošitom a multimediálnym CD nerobí žiakovi problém zvládnuť preberané učivo a dokonale sa pripraviť na nasledujúcu hodinu. Preberané učivo a všetky nejasnosti ešte doma vysvetlí "Tomík", ktorý dokáže nahradiť učiteľa. Preto pre dokonalú výučby musí mať každý žiak jednu kompletnú sadu. Iba tak sa zachová kvalita navrhovaného systému výučby a jeho veľká efektivita.

  Učebnica je výbornou pomôckou aj pre učiteľa, obsahuje kompletné prípravy, cvičenia, pracovné listy, kvízy a testy, ktoré ušetria množstvo práce na prípravách. Preto veríme, že táto učebnica pomôže tak žiakom, ako aj učiteľom a stane sa pre vás dobrým pomocníkom a sprievodcom pri výučbe informatiky.

 
COMPUTER PRESS, a.s.

NOVÝ VYDAVATEĽ A DISTRIBÚTOR

 

Učebnicu nájdete v tomto vydavateľstve pod predajným kódom: SK0061. Pred tlačou v tomto vydavateľstve bola učebnica ešte aktualizovaná, aby informácie v nej odzrkadľovali aktuálny stav.

ISBN: 978-80-251-1720-0

EAN: 978-80-251-1720-0

 
 

Od polovice roku 2008 je naším nový vydavateľom a zároveň distribútorom Computer Press, a.s. Je to najvýznamnejšie české vydavateľstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií. V obore vydávania časopisov, kníh a internetových titulov pôsobí už od roku 1994.