ČO VŠETKO SA NAUČÍTE
PODROBNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

Pomocou tejto interaktívnej učebnice sa príjemnou a hravou formou naučíte ovládať počítač, poznať jeho technickú a programovú časť, pracovať s programami Microsoft Windows, Word, Excel. Pochopíte princíp počítačových sietí, internetu, elektronickej pošty a naučíme sa ich používať.

Okrem toho učebnica obsahuje aj množstvo ďalších zaujímavostí a informácií, ktoré ešte viac prehĺbia Vaše vedomosti z informatiky.

Učebnica obsahuje 10 hlavných kapitol: Tie sú rozdelené do dvoch dielov: 1.-5. a 5.- 10. 1. PC-Personal Computer - osobný počítač. 2. Programové vybavenie počítača (software), 3. Časti a diely počítača (hardware), 4. História počítačov, 5. Microsoft Windows, 6. Microsoft Word, 7. Základy s Microsoft Excel, 8. Počítačové siete, internet a elektronická pošta, 9. Ochrana údajov v počítači, 10. Právne aspekty práce na osobnom počítači. Každá hlavná kapitola obsahuje množstvo ďalších podkapitol a častí (preberaných teórií, postupov). Presný zoznam prvých piatich hlavných kapitol, ktoré si je možné v súčasnosti zakúpiť, je uvedených nižšie.

 
1. PC - Personal Computer - osobný počítač

    1. 1 Čo je to počítač a ako funguje


        1. Počítač a jeho múdrosť (hardware + software = PC)
        2. Základný postup práce s počítačom - ako funguje počítač
        3. Základné programové vybavenie - operačný systém


    1. 2 Počítačová zostava, jej vstupné a výstupné zariadenia


        1. Základná počítačová zostava, vstupné a výstupné zariadenia
        2. Zapájame vstupné a výstupné zariadenia počítača

2. Programové vybavenie počítača (Software)

    2. 1 Programové vybavenie (Software)


        1. Všeobecne o programoch
        2. Základné programové vybavenie – operačný systém
        3. Ostatné programové vybavenie

    2. 2 Uchovávanie a organizácia údajov v počítači


        1. Programové súbory (programy) a údajové súbory (dokumenty)
        2. Veľkosť súborov, bity (bit-b) a bajty (byte-B)

3. Časti a diely počítača (Hardware)

    3. 1 Základná jednotka


        1. Skrinka počítača (kryt počítača)
        2. Základná procesorová doska
        3. Mikroprocesor (procesor)
        4. Vnútorná (krátkodobá) pamäť počítača (RAM)
        5. Vonkajšia (dlhodobá) pamäť počítača
        6. Prídavné karty

    3. 2 Monitor, klávesnica, myš


        1. Monitor
        2. Klávesnica
        3. Myš

    3. 5 Ostatné prídavné zariadenia


        1. Tlačiarne
        2. Skenery
        3. Web Kamera, mikrofón, reproduktory, UPS

4. História počítačov

    4. 1 Počítače v minulosti


    4. 2 Počítače dnes


5. Microsoft Windows

    5. 1 Predstavujeme MS Windows


        1. Zapíname počítač
        2. Pracovná plocha a jej základné prvky
        3. Pracovná plocha, okná, riadiace, roletové a kontextové menu
        4. Pracovná plocha a dialógové panely
        5. Vypíname počítač

    5. 2 Začíname pracovať s OS – Widnows


        1. Nastavenie vzhľadu prac. plochy
        2. Usporiadanie objektov na pracovnej ploche
        3. Vytvorenie nového objektu (textového dokumentu)

    5. 3 Práca s oknami


        1. Spustenie viacerých okien naraz
        2. Maximalizácia a minimalizácia okien
        3. Aktívne a neaktívne okno
        4. Zmena veľkosti a polohy okien
        5. Rýchle usporiadanie okien z panelu úloh

    5. 4 Panel úloh a jeho obsah


        1. Vlastnosti panelu úloh
        2. Nastavenie klávesnice
        3. Nastavenie dátumu a času

    5. 5 Menu štart


        1. Vypnúť
        2. Odhlásiť užívateľa
        3. Spustiť
        4. Pomocník
        5. Hľadať
        6. Nastavenie
        7. Dokumenty
        8. Obľúbené
        9. Programy

    5. 6 Súbory a priečinky (zložky)


        1. Prezeranie obsahu pevného disku – Tento počítač
        2. Vytváranie nových objektov (súborov a priečinkov)
        3. Presunutie, kopírovanie a vymazanie objektov (súborov a priečinkov)
        4. Vytváranie zástupcov a ich význam
        5. Práca s prieskumníkom
        6. Práca s disketami

    5. 7 Programy dodávané s Widnows


        1. Poznámkový blok
        2. Wordpad
        3. Skicár
        4. Kalkulačka
        5. Ostatné programové vybavenie Widnows

 
INFORMATIKA S TOMÍKOM
PRVÝ KROK K PRÁCI NA POČÍTAČI
 

V praxi sa často stretávame s tým, ako si užívatelia píšu zbytočné postupy práce jednotlivých činností, ktoré na počítači vykonávajú. Zrazu sa na obrazovke objaví nové, ešte nepoznané okno a užívateľ často nevie reagovať. Ak chápete podstate, princípom, nič vás neprekvapí. Dokážete si pomôcť so všetkým a dokonca intuitívne ovládať aj programy, ktoré vidíte prvý krát.

 
 

Ak chcete počítač nielen ovládať podľa vopred naučených postupov ale mu aj dokonale rozumieť, chápať princíp jeho fungovania, vedieť intuitívne a správne reagovať na všetko s čím sa pri práci stretnete, tak potom je táto učebnica určená práve vám a poskytne vám vynikajúci základ do ďalšej práce s počítačom. Toto je tiež jeden dôležitý prvok našej výučby: nielen vedieť, ale aj dokonale rozumieť.